Home

>

Events

>

FEELING THE HAITIAN ART EXHIBITION

EVENTS

FEELING THE HAITIAN ART EXHIBITION

Exhibition runs April 21, 2023 – July 18, 2023.

Haitian Art has remained faithful to its cultural and social roots outside its territorial limits through artists emotionally and intellectually committed to its identity. These artists, cultural makers, have explored and synthesized national symbols, daily activities, social denunciations and religious traditions with exquisite billing, validating a Haitian art of universal scope. Others have recovered from popular art its rich artisan tradition and have promoted an artistic product of high aesthetic value. All, united in showing from the diaspora a solid, own and living art of their culture.

 

KONSEVASYON KILTI YO 

Zèv Atis Ayisyen rete fidèl ak rasin kiltirèl ak sosyal yo menm andeyò limit teritwa yo paske Atis yo rete angaje ak idantite yo sou plan emosyonèl ak entelektyèl. Atis sa yo, ki se anbasadè kilti ayisyen, te eksplore epi rezime senbòl nasyonal yo, aktivite moun fè chak jou, denonsyasyon sosyal ak tradisyon relijye yo nan yon pakèt bèl zèv ki mete zèv ayisyen yo a menm nivo ak tout lòt peyi. Gen lòt ki te pran nan zèv popilè ke atizan tradisyonèl yo fè epi fè konnen yon zèv ki genyen gwo valè pou jan yo bèl. Yo tout mete tèt yo ansanm pou yo bay yon imaj solid, pèsonèl de dyaspora ayisyen an ak yon imaj vivan de kilti yo.

Lettering wall with the Painting return of Spirit by Katiana Jarbath Smith
Lettering wall with Katiana Jarbath Smith Painting, Asser Saint Val Paintings
Panoramic View
Asser Saint Val
Flying High 4 - Haiti Paintings
Haiti Hope by Carl Juste. Flying High 4 Haiti Children Paintings
Vladymir Acloque Paintings wall
Katiana Jarbath Smith
Asser Saint Val
Asser Saint Val
Left to right: Haiti Hope Flying High 4 Haiti Children, Mask by Carlo Juste
Asser Saint Val
Katiana Jarbath Smith
Close up Asser Saint Val, Background Carl Juste
Sacred Bottles and After Earthquarters Series by Teeyah
Opening Night Feeling
Opening Night Feeling
Opening Night Feeling
Art talk. Left to right: Anaibis Yero, LAAP Art Curator, Maria Napoles LAAP Founder with Dr. Tella
Art talk with Ines Lozano, the Flying High 4 Haiti founder about the Il Vache Island kids
Art talk with Dr. Yinka Tella about Yoruba influences in the Haitian Voodoo
Art talk. Dr. Yinka Tella, Maria Napoles, Anaibis Yero and Adriane Clarker